top of page
tjänster-aff-i-nacka

Våra tjänster

Ett heltäckande serviceutbud

En fastighetsägare eller styrelse ansvarar för mängder av område när det kommer till fastigheten. Allt från att driften fungerar så optimalt som möjligt, att marken utanför underhålls sommar- som vintertid och att gemensamma utrymmen och hissar ses över kontinuerligt, för att nämna några.  

 

Att anlita teknisk förvaltning gör att löpande skötsel, lokalvård och underhåll genomförs enligt tidsplan, men även att planerat underhåll, reparationer och ombyggnationer görs i rätt tid för att undvika oväntade överraskningar.

teknisk-förvaltning-aff-i-nacka

Teknisk fastighets-förvaltning

Ibland är det svårt att som fastighetsägare veta hur vissa underhållsåtgärder ska genomföras och vilken av dem som ska prioriteras. Genom att investera i teknisk förvaltning får man ett aktivt stöd gällande underhåll av fastigheten, sett utifrån ett långsiktigt perspektiv.

 

Teknisk förvaltning innebär en avlastning för fastighetsägare och styrelse, där rätt prioritering och rätt åtgärd görs och vid rätt tidpunkt. Att kontinuerligt se över fastigheten kan förebygga oplanerade reparationer och på sikt bidra till ökad trivsel för alla som vistas i fastigheten.

 

AFF i Nacka har lång erfarenhet av att stötta fastighetsägare och styrelser i löpande och långsiktig planering av olika typer av arbeten, så som:

 • Periodiskt underhåll

 • Årlig tillsyn och besiktning

 • Projektledning och offerthantering av t.ex. större renoveringar eller stambyten

 • Optimering av befintlig värme-, el- och ventilationssystem

Teknisk förvaltning

Administrativ fastighetsförvaltning

Administrativ förvaltning innebär att en avlastning och stöttning för fastighetsägaren i olika typer av ärenden som rör både lokaler och de boende.

 

Vi på AFF i Nacka har lång erfarenhet av att stötta fastighetsägare med administrativa tjänster, så som:

 • Felanmälan

 • Hyresavtal för lägenheter och garage

 • Lokalplanering och lokaluthyrning

 • Kundtjänst och information

 • Arkivering av dokument

administrativ-forvaltning-aff-i-nacka
Admin
markskötsel-aff-i-nacka

Markskötsel

Att ta hand om marken utanför och runt fastigheten är minst lika viktigt som insidan. Med regelbunden markskötsel blir omgivningen mer inbjudande och gör att helheten får en högre standard och ökar trivseln.

 

Vi på AFF i Nacka arbetar med oliker typ av markskötsel, så som:

 • Gräsklippning

 • Underhåll av rabatter och gångar

 • Skötsel vid lekplatser och entréer

 • Trädbeskärning

 • Sandsopning och snöröjning

Markskötsel

Källsortering

Att som fastighetsförvaltare ta ett aktivt ansvar för miljön ser vi som en självklarhet. Vi arbetar för att alltid erbjuda möjligheter för källsortering, för att återvinningsbara material ska kunna användas om och om igen.

 

Alla som källsorterar har ett eget ansvar för att se till att soporna hamnar i rätt kärl. Vi som förvaltare kan hjälpa er med att se till att det finns bra skyltning och rätt antal kärl baserat på respektive fastighets behov. Desto mer noggrann sopsortering, desto enklare kan vi se till att soporna hamnar rätt – men för att få det att fungera optimalt krävs det att vi gör det tillsammans.

källsortering-aff-i-nacka
Källsortering
tillbyggnation-aff-i-nacka

Om- och tillbyggnation

Förr eller senare behöver en fastighet renoveras. Det kan vara allt ifrån ett stambyte eller bygga ett miljöhus. För att lyckas med både planering, offerthantering, projektledning och uppföljning krävs en erfaren projektledare. Att följa en tydlig och realistisk tidsplan är grunden för ett lyckat genomförande.  

 

Vi på AFF i Nacka har lång erfarenhet av planering och projektledning av olika typer av till- och ombyggnationer, så som:

 • Bygga, glasa in eller renovera balkonger

 • Byte eller renovering av tak, fönster eller fasad

 • Byte av värmesystem eller installation av solceller

 • Bygga eller renovera garage

 • Bygga om eller renovera lokaler eller miljöhus

Om- och tillbyggnation
bottom of page